Thứ bảy, 08/05/2021

Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các Thông tư Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính

Thứ tư, 26/02/2014 | 00:00 GMT+7

DALN    

Ngày 23/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về "Quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ" có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013. thay thế Nghị định 131/2006/NĐ-CP  ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Toàn văn Nghị định số 38/2013/NĐ-CP xin xem ở đây.
 
 Căn cứ Nghị định 38/2013/NĐ-CP, ngày 31/12/2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 218/2013/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ. Toàn văn Thông tư 218/2013/TT-BTC xin xem ở đây.
Ngày 9/1/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)  và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Toàn văn Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT xin xem ở đây.
 
Phạm Thế Thắng (st)

Tệp đính kèm:

1. TT-01_03-Huong-dan-38.pdf

2. TT-218-quan-ly-tai-chinh-ODA.pdf

3. ND-38-thay-the-131-quan-ly-ODA.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm