Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau

Thứ năm, 12/11/2020 | 00:00 GMT+7

DALN    

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau

(Tên tiếng Anh: Intergrated Coastal Protection and Mangrove Belt Rehabilitation Project for Kien Giang and Ca Mau provinces)

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

4. Chủ dự án:  Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau

5. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau

 

6. Thời gian thực hiện: 6 năm (2017 - 2022)

7. Mục tiêu của dự án:

7.1 Mục tiêu tổng thể: Giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động nước biển dâng và các tác động do biến đổi khí hậu, bảo vệ vùng ven biển một cách hiệu quả, kinh tế và bền vững cho các khu vực vùng Dự án.

7.2 Mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng, củng cố đê biển hiện tại thành đê biển cấp 2 để ngăn mặn, triều cường, nước biển dâng, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, gió bão, giảm cường độ sóng biển để từ đó tạo ra các bãi bồi phục vụ công tác trồng rừng;

b) Trồng, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển, nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống rừng phòng hộ ven biển, và tăng cường giá trị đa dạng sinh học;

c) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho đội ngũ quản lý ở từng địa phương đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân vùng ven biển đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời kỳ biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

d) Cải thiện mức sống của người dân vùng ven biển thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và các mô hình sinh kế bền vững.

8. Các hợp phần dự án

Hợp phần 1: Phục hồi đê biển

Hợp phần 2: Phục hồi và phát triển rừng

Hợp phần 3: Phát triển sinh kế

Hợp phần 4: Đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực

Hợp phần 5: Giám sát, đánh giá

Hợp phần 6: Quản lý dự án

9. Nguồn vốn dự án

  1. Tổng vốn đầu tư cho Dự án bao gồm:

TT

Hạng mục

Ngân sách dự kiến (EUR)

1

Bộ Nông nghiệp và PTNT

5,400,000

2

Tỉnh Kiên Giang

9,300,000

3

Tỉnh Cà Mau

9,300,000

4

Tổng

24,000,000

 


 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn