Thứ năm, 06/05/2021

Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT

Thứ năm, 06/08/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   

Toàn văn Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 xin xem ở đây.

Tham khảo Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 

Tệp đính kèm:

1. 26.pdf

2. TT-24_02.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm