Chủ Nhật, 21/04/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ tư, 07/09/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 31/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập và xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.   

 

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 20/4/2016 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 31/8/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị học tập và xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ban, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng ủy Ban cùng toàn thể cán bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú của Ban.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT

trình bày các chuyên đề trọng tâm tại hội nghị

 

Hội nghị được tổ chức với mục đích giúp cán bộ Đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức người lao động tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng .

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã giới thiệu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội, tập trung vào đánh giá, dự báo tình hình, những mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ giải pháp, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 nêu trong Nghị quyết giúp cán bộ Đảng viên nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác tại đơn vị.

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong việc giúp cán bộ Đảng viên hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết từ đó chủ động vận dụng thiết thực, hiệu quả vào công việc hàng ngày. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các Chi bộ thực thuộc Đảng ủy Ban tiếp tục tổ chức học tập nghiên cứu sâu hơn cho cán bộ Đảng viên trong Chi bộ theo chuyên đề; bên cạnh đó, cần làm rõ kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của từng Chi bộ, trong đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII được Đảng ta coi là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp luôn xác định việc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng to lớn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí trong hành động giúp toàn Đảng bộ Ban hoàn thành những nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                           Thu Trang - CTV

 

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn