Thứ hai, 19/04/2021

Dự án FCPF-2: Trợ lý hành chính (Mã gói thầu: ICP-20)

Thứ năm, 04/04/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân: Trợ lý hành chính (Mã gói thầu: ICP-20)   

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ TUYỂN CHỌN CÁN BỘ DỰ ÁN

Vị trí: Trợ lý hành chính

Khoản viện trợ số: TF0A1122

 

 1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu cán bộ dự án “Trợ lý hành chính”.
 2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Thực hiện các công việc hành chính để hỗ trợ triển khai các hoạt động của dự án. Tổng thời gian huy động của vị trí này là 08 tháng/người, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 5 năm 2019.
 3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các cá nhân có tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các cá nhân quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học (theo mẫu) chứng tỏ đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ này.
 4. Các ứng viên tham dự sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.
 5. Các ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.
 6. Các ứng viên có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 10 giờ 00 ngày 11/4/2019
 • Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.
 • Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 • Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496
 • Email: [email protected]
 • Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: Từ 10 giờ ngày 05/4/2019 đến trước 10 giờ 00 ngày 11/4/2019.

 


Tệp đính kèm:

1. HS-yeu-cau-ICP-20--T-2-_phat-hanh.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm