Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Dự án FCPF-2: Tuyển Chuyên gia tư vấn về quy định khai thác gỗ (IC-48)

Thứ ba, 18/06/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mở thầu lựa chọn vị trí cán bộ dự án: Chuyên gia tư vấn về quy định khai thác gỗ (IC-48)   

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia tư vấn về quy định khai thác gỗ (IC-48)

Khoản viện trợ số: TF0A1122

1.              Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia tư vấn về quy định khai thác gỗ”.

2.              Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Chuyên gia tư vấn về quy định khai thác gỗ có nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn quốc gia về gỗ hợp pháp nhằm công khai thông tin chia sẻ với các chủ thể tham vào chuỗi cung, các thị trường nhập khẩu từ Việt Nam về quy định gỗ hợp pháp theo quy định Luật pháp Việt Nam, Hiệp định VPA/FLEGT nhằm ngăn chặn khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương các sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp; Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 25 ngày-người làm việc bán thời gian, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2019.

3.              Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.

4.              Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.

5.              Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.

6.              Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 14 giờ 00 ngày 26/6/2019

-                        Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.

-     Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-     Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496

-     Email: [email protected]

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 14h00 ngày 19/6/2019 đến trước 14 giờ 00 ngày 26/6/2019.

Tệp đính kèm:

1. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-48_phat-hanh.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn