Thứ hai, 05/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

Dự án FCPF-2: Tuyển Chuyên gia tài chính/kinh tế về chính sách liên quan đến lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp (IC-51)

Thứ ba, 18/06/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mở thầu lựa chọn vị trí cán bộ dự án: Chuyên gia tài chính/kinh tế về chính sách liên quan đến lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp (IC-51)   

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia tài chính/kinh tế  về chính sách liên quan đến lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp (IC-51)

Khoản viện trợ số: TF0A1122

  1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia tài chính/kinh tế  về chính sách liên quan đến lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp”.
  2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Chuyên gia tài chính/kinh tế  về chính sách liên quan đến lâm trường quốc doanh, Công ty lâm nghiệp có nhiệm vụ thực hiện việc đánh giá về hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tín dụng đối với công ty lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014-NĐ-CP. Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước và đổi mới phương thức quản lý doanh nghiệp trong các công ty lâm nghiệp khi sắp xếp, đổi mới; Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 30 ngày-người làm việc bán thời gian, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2019.
  3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.
  4. Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.
  5. Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.
  6. Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 15 giờ 00 ngày 26/6/2019
  • Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.
  • Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496
  • Email: [email protected]

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 15h00 ngày 19/6/2019 đến trước 15 giờ 00 ngày 26/6/2019.


Tệp đính kèm:

1. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-51_phat-hanh.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn