Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Dự án FMCR: Mời thầu tư vấn "Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án"

Thứ sáu, 05/06/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) mời thầu tư vấn gói "Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án"   

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Tín dụng số: 6079–VN.

Tên gói thầu: Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS

1.      Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: (1) Cung cấp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ thực hiện dự án về việc thực hiện các quy trình và hoạt động tự vệ cần áp dụng cho các tiểu dự án/hoạt động theo Hợp phần 2 và Hợp phần 3 của dự án, tích hợp các biện pháp quản lý an toàn vào các hoạt động của Hợp phần 1 và Hợp phần 4 của dự án (mô tả dự án trong phần 1.4). Đào tạo và hướng dẫn sẽ bao gồm các giai đoạn lập kế hoạch, xây dựng và thực hiện, chẳng hạn như: (a) Sàng lọc đủ điều kiện môi trường và xã hội của các tiểu dự án/hoạt động. Đào tạo nên tập trung vào việc hướng dẫn các học viên thực hiện sàng lọc đủ điều kiện về môi trường và xã hội, để xác định các tiểu dự án/hoạt động về các tác động và rủi ro môi trường cụ thể cũng như các biện pháp giảm thiểu; (b) Kết hợp các vấn đề môi trường và xã hội vào tiểu dự án/lập kế hoạch hoạt động/địa điểm. Các học viên cần được hướng dẫn các tiêu chí môi trường xã hội để lựa chọn địa điểm và kỹ thuật để lựa chọn các phần có liên quan của các tài liệu đảm bảo an toàn vào các tài liệu đấu thầu; (c) Chuẩn bị các công cụ đảm bảo an toàn cần thiết như ESMP, RAP, EMDP, v.v., Đào tạo nên tập trung vào các cấu trúc báo cáo và nội dung được yêu cầu trong mỗi phần. Danh sách kiểm tra có thể được phát triển như một phần của tài liệu đào tạo; (d) Kết hợp các biện pháp giảm thiểu vào thiết kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng/tài liệu hợp đồng; bao gồm giám sát đảm bảo an toàn vào giám sát thi công. Các học viên nên được hướng dẫn về kỹ thuật để xác định các yêu cầu/biện pháp giảm thiểu đảm bảo an toàn tương ứng để kết hợp vào các tài liệu liên quan; (e) Kỹ năng giám sát tuân thủ, tập trung vào quan sát và báo cáo hiện trường; (f) Dữ liệu và thông tin nộp, tài liệu kết quả giám sát và báo cáo; (2) Giám sát và đánh giá sự tuân thủ các hoạt động của dự án với các tiêu chí an toàn xã hội và môi trường, bao gồm tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam, các chính sách bảo vệ xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới và các quy định của Khung quy trình, Khung quản lý môi trường và xã hội và Tái định cư khung chính sách và Khung chính sách dân tộc thiểu số của dự án. Số tháng công dự kiến là 192 tháng – người. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 48 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 11/2020.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT.

2.      Ban quản lý dự án FMCR Trung ương – Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm về cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn là: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.

 

3.      Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

 

4.      Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.

 

5.      Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí (viết tắt là QCBS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu

 

6.      Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

 

7.      Hồ sơ quan tâm của Tư vân phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương – Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Người nhận: Bùi Hồng Hà

Địa chỉ: Phòng 607, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, tòa nhà số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 844-2437286203

Fax: 844-2437286193       

E-mail: [email protected]

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn