Thứ ba, 18/05/2021

Hợp tác giữa Chương trình ICMP và Đại sứ quán Hà Lan trong các hoạt động bảo vệ vùng bờ

Thứ sáu, 12/08/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Chương trình ICMP và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đang phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo vệ vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phần trong Kế hoạch bảo vệ tổng hợp vùng bờ, xây dựng khung chính sách và đầu tư về bảo vệ vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long và từ đó bảo vệ hơn 3 triệu người dân khỏi tác động của biến đổi khí hậu.   

Chương trình ICMP và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đang phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo vệ vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một phần trong Kế hoạch bảo vệ tổng hợp vùng bờ, xây dựng khung chính sách và đầu tư về bảo vệ vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long và từ đó bảo vệ hơn 3 triệu người dân khỏi tác động của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh này, Hà Lan đang hỗ trợ Chương trình xây dựng Công cụ hỗ trợ ra quyết định về định tuyến đê biển, hay nói cách khác là xác định vị trí của tuyến đê biển. Thiết kế và chi phí của đê phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của tuyến đê đó. Ví dụ như, đai rừng ngập mặn trước đê càng lớn, thì chi phí bảo vệ đê và bảo vệ chân đê sẽ càng nhỏ.

Công cụ hỗ trợ ra quyết định đang được Công ty Royal Haskoning (RH) DHV phối hợp với Chương trình ICMP và Đại học kỹ thuật Delft xây dựng.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm