Thứ bảy, 08/05/2021

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS

Thứ ba, 09/06/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh" - (VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS.   

Chi tiết xem nội dung đính kèm ở đây.

Tệp đính kèm:

1. TB-805-KQDG-HS-goi-thau-VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm