Thứ bảy, 01/04/2023

* Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ  

* Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy  

Thông báo kết quả chỉ định đơn vị mua tài sản, công cụ dụng cụ là máy móc, thiết bị thuộc Văn phòng Ban quản lý và sử dụng

Thứ hai, 11/07/2022 | 14:21 GMT+7

DALN Đơn vị được chỉ định mua tài sản, công cụ dụng cụ là máy móc, thiết bị thuộc Văn phòng Ban là: Trung tâm tin học Denet@ – Địa chỉ, số 57 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.


Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-DALN-TCKT ngày 11/7/2022 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị mua tài sản, công cụ dụng cụ là máy móc, thiết bị thuộc Văn phòng Ban quản lý và sử dụng.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trân trọng thông báo Quý đơn vị được chỉ định mua tài sản, công cụ dụng cụ là máy móc, thiết bị thuộc Văn phòng Ban, cụ thể như sau:

  1. Tên đơn vị: Trung tâm tin học Denet@ – Địa chỉ, số 57 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  2. Giá bán thanh lý: 17.000.000 VND, (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng).
  3. Danh mục tài sản bán thanh lý: Cả lô tài sản (Chi tiết phụ lục kèm theo).
  4. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  5. Thời gian giao nhận tài sản: từ ngày 11/7/2022 - 17h00 ngày 15/7/2022.
  6. Địa điểm giao, nhận tài sản: Tòa nhà số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

1. Thông báo đon vị chỉ định mua tài sản.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn