Thứ ba, 03/08/2021

Thông báo danh sách ngắn gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS

Thứ ba, 11/08/2020 | 00:00 GMT+7

DALN    

Danh sách ngắn theo Thông báo  xin xem ở đây.

Tệp đính kèm:

1. QDD-1186--KQDG-HSBTQT-goi-VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm