Thứ năm, 06/05/2021

Quy trình phát hành văn bản đi của Bộ NN-PTNT áp dụng từ ngày 01/07/2015

Thứ năm, 09/07/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Theo Công văn số 460/VP-HC ngày 30/06/2015 của Văn phòng Bộ NN-PTNT, kể từ ngày 01/7/2015, việc phát hành văn bản đi của Bộ NN-PTNT sẽ được thực hiện theo quy trình "QT-VBPH-BNN-VP-02" ban hành kèm theo Quyết định số 5357/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/12/2014.   

Chi tiết Công văn số 460/VP-HC và Quy trình "QT-VBPH-BNN-VP-02" xin xem ở đây.

 

Tệp đính kèm:

1. 460.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm