Thứ bảy, 08/05/2021

Thông báo kết luận giao ban tháng 07/2019

Thứ hai, 12/08/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Thông báo số 1047/TB-DALN-TCHC ngày 06/08/2019 về Kết luận của Trưởng ban Vũ Xuân Thôn tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7, định hướng một số nhiệm vụ tháng 8/2019.   

Toàn văn Thông báo 1047/TB-DALN-TCHC xin xem ở đây.

Tệp đính kèm:

1. 1047.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm