Thứ bảy, 01/04/2023

* Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ  

* Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy  

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 01/2023

Thứ năm, 02/02/2023 | 08:32 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 01/2023

Số liệu 31/12/2022

Số liệu 31/01/2023

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 12/2022)

1

Lượt truy cập

4,296,137

4,312,415

16,278

96.48%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn