Thứ hai, 21/06/2021

Ban hành Quy chế quản lý Tư vấn của Ban QL các DA Lâm nghiệp

Thứ sáu, 01/11/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 10/12/2012, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp đã ra Quyết định số 3003/QĐ-DALN-TCHC về việc ban hành tạm thời Quy chế quản lý Tư vấn.   

Ngày 10/12/2012, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp đã ra Quyết định số 3003/QĐ-DALN-TCHC về việc ban hành tạm thời Quy chế quản lý Tư vấn. 
Toàn văn Quy chế xin xem ở đây.
 

Tệp đính kèm:

1. QD3003DALNTCHC-QLTV.pdf

2. QCheQLTV.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm