Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử

Thứ năm, 31/10/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Quyết định số 708/QĐ-DALN-TVXDDAngày 15/04/2011 của Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp Đinh Đức Thuận ký về việc Ban hànhQuy chế quản lý vận hành khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử.   

Quyết định số 708/QĐ-DALN-TVXDDA ngày 15/04/2011 của Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp Đinh Đức Thuận ký về việc Ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử.

Tệp đính kèm:

1. QDquycheWEB.pdf

2. QUY-CHE-WEB.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn