Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

26.04.2012 - Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu TV02 - Kiểm toán Dự án KfW7

Thứ hai, 23/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Căn cứ Quyết định số 642/QD-DALN-KfW7 ngày 11/04/2012 của Ban quản Iý các Dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TV02 – Kiểm toán “Cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011” cho Dự án KfW7   

Căn cứ Quyết định số 642/QD-DALN-KfW7 ngày 11/04/2012 của Ban quản Iý các Dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TV02 – Kiểm toán “Cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011” cho Dự án KfW7

Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp có thông báo số 649/DALN-KfW7 ngày 11/04/2012 gửi nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Anh Toàn văn thông báo được đính kèm ở đây.

Tệp đính kèm:

1. TB-KQ-thau-kiem-toan-KWF7.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn