Thứ bảy, 08/05/2021

Dự án FCPF-2: Tuyển dụng Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P) - Mã gói thầu: IC-04

Thứ tư, 29/11/2017 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân "Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)”, mã gói thầu: IC-04   

Xem và tải ở đây:  Thông báo mời quan tâmHồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm

BBT

Tệp đính kèm:

1. Thong-bao-moi-quan-tam.docx

2. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-04_Final--Dang-tuyen-.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm