Thứ năm, 06/05/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phân công nhiêm vụ thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Thứ năm, 19/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Để thực hiện quyết định số 57/TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 Cao Đức Phát đã ký quyết định số 522/QĐ-BNN-TCLN ngày 15 tháng 3 năm 2012,   

Để thực hiện quyết định số 57/TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 Cao Đức Phát đã ký quyết định số 522/QĐ-BNN-TCLN ngày 15 tháng 3 năm 2012, phân công thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, theo đó Tổng cục lâm nghiệp là đơn vị chủ trì phối hợp với các cục vụ, viện, trường, trung tâm, thanh tra, ban quản lý các dự án lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, gồm 10 nội dung và hoạt đông chính sau:
 
1-    Bảo vệ rừng
 
2-    Phát triển rừng
 
3-    Đẩy mạnh công tác truyên truyền, nâng cao nhận thức
 
4-    Quản lý quy hoạch và đất lâm nghiệp
 
5-    Giao rừng và cho thuê rừng
 
6-    Khoa học, công nghệ và khuyến lâm
 
7-    Hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại
 
8-    Xây dựng, triển khai các đề án, dự án trọng tâm
 
9-    Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy
 
10- Quản lý điều hành thực hiện kế hoạch
 
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
Tổng cục lâm nghiệp, Văn phòng ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 có trách nhiệm tổng hợp, theo giõi, báo cáo tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Nhà nước trong việc triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.
 
(Chi tiết file dính kèm)
 
(Theohttp://dof.mard.gov.vn)
Nguyễn Nghĩa Hải - CTV

Tệp đính kèm:

1. QD_522-QD-BNN-TCLN.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm