Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

Thứ năm, 19/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Sau một thời gian phối hợp xây dựng; Liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.   

Sau một thời gian phối hợp xây dựng; Liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.
 
Thông tư này hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư và hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, tín dụng, ưu đãi về đất đai và thủy lợi phí để thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020.
 
Theo quy định tại Thông tư; ngân sách nhà nước tập trung đầu tư, hỗ trợ đầu tư để: (1) Lập quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; (2) Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống; (3) Thực hiện các nội dung hoạt động sự nghiệp nhằm đẩy nhanh áp dụng các giống có chất lượng vào sản xuất đại trà.
 
Nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư, điều kiện được đầu tư, hỗ trợ đầu tư và mức thu hồi ngân sách được quy định cụ thể tại Thông tư.
 
Vụ Kế hoạch đăng tải toàn bộ nội dung của Thông tư Liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, áp dụng.
 
(Trích: vukehoach.mard.gov.vn)
Cẩm Vân - CTV

Tệp đính kèm:

1. 11-2012-TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT.PDF

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn