Thứ năm, 06/05/2021

Triển khai đề xuất kế hoạch thực hiện giải pháp khắc phục sạt lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ tư, 01/07/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 25/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 5020/BNN-KHCN gửi Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và các Ban CPO Thủy lợi và Lâm nghiệp về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.   

 

Sạt lở bờ sông cắt đứt QL 91 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú An Giang (Ảnh: SGGP)

 

Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 17/6/2015  truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp khắc phục sạt lở bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể cho từng khu vực, nhằm bảo đảm tính kinh tế và kỹ thuật, tránh lãng phí trong đầu tư và ảnh hưởng tới môi trường sinh thái lâu dài. Ngày 25/6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và các Ban CPO Thủy lợi và Lâm nghiệp triển khai một số nội dung cụ thể là:

 

Đề nghị các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện báo cáo, đề xuất triển khai các hoạt động tổ chức quản lý, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm theo quy định, công bố kết quả nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng cho các địa phương ứng dụng kết quả nghiên cứu, giải pháp hiệu quả. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ để triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tổng thể về thực trạng xâm thực, sạt lở bờ biển trên phạm vi cả nước; nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp chống xâm thực bờ biển, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tại các khu vực ven biển bị xói sâu; nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mềm, thân thiện với môi trường để bảo vệ bờ sông, nhất là đối với hệ thống kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long.

 

Tổng cục Thủy lợi, CPO Thủy lợi báo cáo, đề xuất giải pháp nghiên cứu, rà soát, cập nhật để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai, từng bước xác lập, quản lý hành lang ven sông, ven biển để hạn chế rủi ro thiên tai, nhất là lũ, bão, sạt lở, nước biển dâng; tiếp tục đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến xói lở vùng ven biển các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung; rà soát, xác định các dự án thực sự cấp bách cần ưu tiên đầu tư đưa vào chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tổng cục Lâm nghiệp, CPO Lâm nghiệp có báo cáo, đề xuất phương án hiệu quả nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có cơ chế, chính sách phù hợp đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để thực hiện chủ trương xã hội hóa việc trồng, khôi phục, quản lý rừng ngập mặn ven biển, tạo sinh kế cho người dân và chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

 

Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều tác động tiêu cực làm gia tăng tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, suy giảm rừng ngập mặn ven biển, xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền, đặc biệt là trong những năm gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh sống và hoạt động sản xuất của người dân. Việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp phù hợp để hạn chế sạt lở bờ sông, bờ biển, chống suy thoái rừng ngập mặn là cần thiết và cấp bách. Các giải pháp này cần phải hướng tới áp dụng các phương pháp “thân thiện với môi trường” và “trả lại không gian cho sông” tạo sự bền vững, hiệu quả lâu dài.

Minh Trung - CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm