Thứ năm, 06/05/2021

Nghị quyết 35/NQ-CP mở đường cho phát triển doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Thứ hai, 18/07/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng cơ quan của Chính phủ thể hiện quan điểm và quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.   

 

Nghị quyết 35/NQ-CP không chỉ giúp phát triển doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

mà còn tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân sống dựa vào rừng

 

Với những ưu điểm nổi bật, coi doanh nghiệp là trung tâm và là động lực phát triển kinh tế, Nghị quyết 35/NQ-CP góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, xây dựng môi trường pháp lý và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó sẽ có cả các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp khi Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai…

 

Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện: Rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Đề xuất cơ chế, chính sách tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp.

 

Bộ NN&PTNT đã tiến hành rà soát và đánh giá những mặt hiệu quả và chưa tốt của những chính sách hiện hành liên quan đến nông, lâm nghiệp như Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững cùng các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo khác cũng được rà soát, điều chỉnh nhằm hệ thống hóa thành một chính sách khả thi phục vụ cho phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp.

 

Với đặc thù đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp rất tốn kém, không thể thu hồi vốn nhanh và rủi ro cao hơn đầu tư vào các lĩnh vực khác, vì vậy để thu hút các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này, việc rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp ban hành trong thời gian tới là chưa đủ. Để đầu tư vào nông, lâm nghiệp, vấn đề quan trọng là phải có đất sản xuất. Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nhỏ lẻ, khó có đất với diện tích lớn giao cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài, giải pháp chính của Bộ NN&PTNT sẽ là tiếp tục thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, qua đó hình thành quỹ đất cho doanh nghiệp sản xuất, xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm sản.

 

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cần thúc đẩy sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp vừa tạo được công ăn việc làm cho người dân, doanh nghiệp vừa có đất với diện tích lớn để sản xuất. Đồng thời tiến hành đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

 

Như vậy có thể thấy với những nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ NN&PTNT, Nghị quyết 35 sẽ tạo ra sự đột phá trong khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư lớn vào nông nghiệp xóa bỏ tình trạng thưa thớt trong đầu tư vào sản xuất và chế biến nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải có sự cân đối với nguồn lực hiện có, không phải là chính sách để cho tiền doanh nghiệp mà quan trọng là tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp đầu tư bằng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, cơ chế về thuế, thời gian ưu đãi…

Nguyễn Thu Trang - CTV

 

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm