Thứ bảy, 30/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Chi bộ số 4 - Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ sáu, 13/03/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Sáng 12/3/2020, Chi bộ số 4 - Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thành Công - Chánh văn phòng, UVTV Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ban và 18 đảng viên Chi bộ số 4. Đây là Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.   

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân - Phó Bí thư Chi bộ số 4 trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Theo báo cáo tại Đại hội, Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Chi ủy Chi bộ số 4 luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo phòng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy đã phân công việc cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Chi bộ để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Chi bộ. Chi bộ đã phối hợp tốt với các Chi bộ trong Ban và chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Ban, cũng như phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ và Giám đốc các dự án, cùng với tập thể các cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra của các dự án về khối lượng và chất lượng theo kế hoạch.

 

Chi bộ luôn tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương do Đảng ủy Bộ NN&PTNT tổ chức. Các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên được Ban Chi ủy kịp thời quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Chi bộ.

 

Chi bộ cũng chú trọng công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Ban cử 02 đồng chí đi học khóa cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí thi chuyên viên chính, Chi bộ đã kết nạp cho 03 đảng viên mới, hiện tại đang tiếp tục theo dõi và giúp đỡ cho 02 đảng viên mới trong giai đoạn thử thách để chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Cấp ủy của Chi bộ sát sao và kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của đảng và chính quyền cũng như theo sát tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận… đều hoàn thành tốt góp phần vào thành công trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ và đóng góp nhiều tham luận có chất lượng, tập trung vào những vấn đề như:Tăng cường sự sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền; xây dựng dự án mới, giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển Lâm nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

 

Đảng viên thuộc Chi bộ đóng góp ý kiến, tham luận tại Đại hội

 

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ số 4 nhiệm kỳ 2020 - 2022, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra cụ thể: Hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân hàng năm của các Dự án KfW8, KfW10 theo chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Nhà tài trợ KfW; Hoàn thành công tác chuẩn bị và đưa ít nhất được 02 dự án mới vào triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, theo cam kết của Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ KfW: Dự án KfW9.2, Dự án Chứng chỉ rừng; 100% đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tham gia đầy đủ về việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; 100% đảng viên hàng năm đăng ký và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chị thị số 05 của Bộ Chính trị; 100% cấp ủy viên và đảng viên hàng năm cam kết không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng Chi bộ đạt “Tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, phấn đấu 100% đảng viên xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho ít nhất 02 đồng chí.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Chi bộ số 4 cho thành công Đại hội Chi bộ điểm của Ban, đồng thời ghi nhận kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, Chi bộ số 4 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, trí tuệ của từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Ban.

 

Cũng tại Đại hội Chi bộ số 4 nhiệm kỳ 2020- 2022, bằng lá phiếu của mình, các đảng viên của Chi bộ đã tiến hành bầu ra 03 đồng chí vào Chi ủy khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những cán bộ đảng viên có đức có tài, có phẩm chất chính trị kiên định và có uy tín, là trung tâm đoàn kết tập thể của Chi bộ, là tấm gương cho mọi người noi theo. Cụ thể: Đồng chí Phạm Quốc Chiến được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thuân được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Trung Kiên là Ủy viên.

 

Các đảng viên bỏ phiếu bầu ra Ban Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

Đồng chí Phan Thành Công - Chánh Văn phòng, UVTV Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúc mừng Chi ủy Chi bộ số 4 khóa mới

 

Đồng chí Vũ Văn Hưng thay mặt Đảng ủy Ban chúc mừng Ban Chi ủy mới

 

Nhiệm kỳ 2020-2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Chi bộ số 4, đồng chí Phạm Quốc Chiến - Bí thư Chi bộ số 4 nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định, Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thống nhất cao trong nhận thức và hành động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

 

Kết thúc Đại hội, đồng chí Phan Thành Công - Chánh Văn phòng, UVTV Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cho các Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban theo dõi tiến trình Đại hội có thể áp dụng vào tổ chức Đại hội Chi bộ mình, hướng tới thành công chung của Đại hội Đảng các Chi bộ thuộc Đảng ủy Ban.

 

Chi bộ số 4 phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành mọi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra

Trung Kiên - CTV

 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn