Thứ hai, 04/07/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thứ hai, 13/04/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Chiều 03/4/2015, Chi bộ Văn phòng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2015   

 

Chiều 03/4/2015, Chi bộ Văn phòng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2015 theo Chỉ thị số 36–CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị; Hướng dẫn số 26–HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương 5; Kế hoạch số 252–KH/ĐU ngày 13/11/2014 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp & PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch và tại công văn số 11/DALN–ĐU ngày 27/2/2015 của Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2013 – 2015 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 

Đại hội vui mừng đón tiếp đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ban. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên các Chi bộ khác thuộc Ban cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Văn phòng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Chi bộ Văn phòng trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Trần Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ trình bày đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2013 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015 – 2017. Theo đó, nhiệm kỳ 2013 – 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Ban, Chi bộ Văn phòng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp với 15 Đảng viên là các cán bộ chủ chốt nằm trong các phòng chức năng, nghiệp vụ của Ban đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Cụ thể, các Đảng viên thuộc Chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ Lãnh đạo Ban và Giám đốc thực hiện xét duyệt, thẩm tra quyết toán, kiểm toán các dự án kết thúc KfW3 – Pha 3, KfW4, FPP, PACSA2 và giúp các dự án khác trong Ban thực hiện cơ bản kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thành các thủ tục cần thiết, đúng quy trình Bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban, giao nhiệm vụ cho Giám đốc và Phó Giám đốc các dự án; hoàn thiện công tác rà soát định kỳ quy hoạch cán bộ theo đúng quy định, tiếp tục sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức phù hợp với năng lực của từng người.

 

Cũng trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, tập thể cấp Ủy đã lãnh đạo Chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01–NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03–CT/TW về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khóa XI) phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và công chức trong cơ quan. Công tác phát triển Đảng viên mới được Chi bộ thường xuyên quan tâm, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới và kết nạp 02 Đảng viên mới đạt 100% kế hoạch đề ra trong Nghị quyết.

 

Đồng chí Trần Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng

trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015

 

Cũng tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên tham dự đã thảo luận đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Theo đó, Chi bộ tiếp tục động viên toàn thể cán bộ viên chức, Đảng viên trong Chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch theo đúng Nghị quyết, hỗ trợ các dự án trong Ban hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn. Các Đảng viên tiếp tục rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đồng thời phát huy tốt tinh thần làm chủ tập thể, xây dựng tình đoàn kết hợp tác, giúp đỡ nhau trong công việc; tổ chức cho 100% cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, các chuyên đề nâng cao nhận thức và hành động của Đảng viên do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Các Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong sinh hoạt Đảng, 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển Đảng viên mới và kết nạp từ 02 Đảng viên mới.

 

Đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đánh giá cao Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ qua đã trở thành trung tâm đoàn kết, gương mẫu trong chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu của Đảng và Chính quyền cũng như theo sát tâm tư nguyện vọng của Đảng viên và quần chúng trong thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phát huy những thế mạnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, làm tốt công tác kế hoạch nhằm kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giải ngân của các dự án thuộc Ban; quan tâm nhiều hơn nữa đến bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, Đảng viên để nâng cao chất lượng Đảng viên trong Chi bộ.

 

Đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng ủy Ban và đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng ban

chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2017 được Đại hội tín nhiệm bầu ra

 

Đại hội đã tiến hành bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2017 có đủ phẩm chất và đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới bao gồm: Đ/c Trần Thu Hà, đ/c Nguyễn Việt Hưng, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hợp. Trong đó, đ/c Trần Thu Hà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Việt Hưng làm Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Thị Thanh Hợp làm Chi Ủy viên.

 

Đồng chí Trần Thu Hà thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2017

kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên Chi bộ phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Chi bộ

 

Thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng chí Trần Thu Hà cảm ơn sự tín nhiệm của các Đảng viên trong Chi bộ và hứa sẽ cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy và các Đảng viên trong Chi bộ phát huy truyền thống của Chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới.

Sơn Lâm

 

 

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn