Chủ Nhật, 09/05/2021

Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021

Thứ hai, 25/01/2021 | 10:08 GMT+7

DALN Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có Thông báo số 75/DALN-TCHC về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các dự án xây dựng kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua năm 2021 của đơn vị mình gửi về Phòng Tổ chức hành chính trước ngày 01/02/2021 và gửi bản mềm qua email: thutrangdan@gmail.com để Phòng tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định (có biểu mẫu kèm theo).

Tệp đính kèm:

1. Cong van đăng ký thi đua năm 2021.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm