Thứ hai, 19/04/2021

Thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS thuộc Dự án FMCR

Thứ ba, 12/01/2021 | 17:40 GMT+7

DALN Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-DALN-KHKT ngày 12/01/2021 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp vê việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP- 117550-CS-QCBS) thuọc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giói tài trợ (FMCR). Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) gói thầu nêu trên đến tất cả các nhà thầu đã nộp Hồ sơ đề xuất (Thông báo số 44/DALN-FMCR ngày 12/01/2021).

Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Stt

Tên nhà thầu

Số điểm kỹ thuật

xếp hạng

1

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn phát triển Việt Nam (Việt Nam)

Đạt

89,02/100 điểm

1

2

Liên danh Công ty cổ phần Phát triển dự án và Đầu tư PDI - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và

Bảo vệ Môi trường EPC (Việt Nam)

Đạt

82,01/100 điểm

2

3

Liên danh Công ty cổ phần Kỹ thuật Môi trường và xây dựng - CEEN và Công ty TNHH tư vấn Cơ sở hạ tầng, Môi trường và Xã hội (Việt Nam)

Đạt

79,59/100 điểm

3

 

 

Tệp đính kèm:

1. QĐ số 43-Phê duyệt DS nhà thầu đáp ứng YCKT gói VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS.pdf

2. TB số 44-KQĐG HSĐX KT gói VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-CQS.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm