Thứ bảy, 08/05/2021

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019

Thứ sáu, 20/12/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Văn bản số 1821/DALN-TCHC, ngày 16/12/2019 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019; và Văn bản số: 1846/DALN-TCHC nộp sáng kiến, giải pháp công tác để họp Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019   

Văn bản số 1821/DALN-TCHC, ngày 16/12/2019 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua khen thưởng năm 2019; và Văn bản số: 1846/DALN-TCHC nộp sáng kiến, giải pháp công tác để họp Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019 tải ở đây
Mẫu kiểm điểm xin xem và tải ở đây.

Tệp đính kèm:

1. HD-kiem-diem--TDKT--XLVC-nam-2019-_chinh-thuc.doc

2. MAU-HD-kiem-diem--TDKT--XLVC-nam-2019.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm