Thứ bảy, 08/05/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 02/2020

Thứ hai, 02/03/2020 | 00:00 GMT+7

DALN    

TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 02/2020

Số liệu 31/01/2020

Số liệu 29/02/2020

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 01/2020)

1

Lượt truy cập

3.477.647

3.514.587

36.940

96,50%


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm