Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Sổ tay và tài liệu hướng dẫn

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Để công tác thực hiện dự án được triển khai hiệu quả, các sổ tay, tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật đã được dự án SNRM biên soạn đây là nguồn tài liệu tham khảo hiệu quả cho các cán bộ và đơn vị thực hiện dự án thực hiện các hoạt động dự án hiệu quả và đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 

  1. Tài liệu hướng dẫn giám sát Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh
  2. Hướng dẫn xây dựng và giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm KDTSQ Lang Biang
  3. Hướng dẫn triển khai thực hiện diễn đàn quản lý hợp tác trong KDTSQ Lang Biang
  4. Cẩm nang giám sát đa dạng sinh học cho KDTSQ Lang Biang
  5. Sổ tay hướng dẫn giám sát đa dạng sinh học VQG Bidoup-Núi Bà
  6. Hướng dẫn điều khiển FLYCAM
  7. Hướng dẫn thực hiện quản lý hợp tác.

 

 

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn