Thứ sáu, 19/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Sổ tay và tài liệu hướng dẫn

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Để công tác thực hiện dự án được triển khai hiệu quả, các sổ tay, tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật đã được dự án SNRM biên soạn đây là nguồn tài liệu tham khảo hiệu quả cho các cán bộ và đơn vị thực hiện dự án thực hiện các hoạt động dự án hiệu quả và đúng yêu cầu kỹ thuật.   

 

  1. Tài liệu hướng dẫn giám sát Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh
  2. Hướng dẫn xây dựng và giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm KDTSQ Lang Biang
  3. Hướng dẫn triển khai thực hiện diễn đàn quản lý hợp tác trong KDTSQ Lang Biang
  4. Cẩm nang giám sát đa dạng sinh học cho KDTSQ Lang Biang
  5. Sổ tay hướng dẫn giám sát đa dạng sinh học VQG Bidoup-Núi Bà
  6. Hướng dẫn điều khiển FLYCAM

 

 

 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn