Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thành quả nổi bật của dự án

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Trong quá trình thực hiện từ tháng 8/2015 Dự án SNRM đã triển khai nhiều hoạt động trong mỗi hợp phần, bao gồm các hoạt động Quản lý rừng và phát triển sinh kế. Các tài liệu này giới thiệu một số thành quả của dự án nhằm chia sẻ bài học kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng đây là nguồn thông tin tham khảo hữu ích trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tương tự.   

 

            

  1. Hướng tới quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tại Việt Nam giới thiệu thành quả của Dự án SNRM
  2. Nghiên cứu điển hình thúc đẩy bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình
  3. Nghiên cứu điển hình tạo thu nhập bền vững từ hoạt động nuôi ong tại tỉnh Hòa Bình
  4. Nghiên cứu điển hình trồng rừng hỗn giao cây bản địa và keo tại tỉnh Hòa Bình
  5. Nghiên cứu điển hình tăng cường tác động của thực hiện chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng trong quản lý rừng tại tỉnh Sơn La.
  6. Mô hình hình trình diễn canh tác nông lâm kết hợp trồng cây ăn quả và cỏ cho gia súc trên đất dốc tại tỉnh Sơn La
  7. Nhân rộng mô hình bếp đun cải tiến có sự tham gia tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La

 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn