Thứ sáu, 02/12/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động thuộc Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Thứ năm, 26/11/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ra Quyết định số 1765/QĐ-DALN-TCHC Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Các văn bản kèm theo:

1. Công văn đánh giá 26-10-2020_Bo NN

2. Quyết định số 1765/QĐ-DALN-TCHC.

3. Quy che đánh giá, xếp loại chât lượng viên chức CPO Lâm nghiệp Ban hành

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn