Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động thuộc Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Thứ năm, 26/11/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ra Quyết định số 1765/QĐ-DALN-TCHC Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Các văn bản kèm theo:

1. Công văn đánh giá 26-10-2020_Bo NN

2. Quyết định số 1765/QĐ-DALN-TCHC.

3. Quy che đánh giá, xếp loại chât lượng viên chức CPO Lâm nghiệp Ban hành

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn