Thứ ba, 18/05/2021

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu 17TV- FLITCH - CPMU

Thứ hai, 02/06/2014 | 00:00 GMT+7

DALN    

Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) Dự án Phát triển lâm nghiệp và cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH) xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cho 08 Công ty lâm nghiệp Nhà nước trên địa bàn một số tỉnh tham gia dự án FLITCH (Số hiệu gói thầu: 17TV-FLITCH-CPMU).

Nội dung chi tiết xin xem tại đây

Tệp đính kèm:

1. Dang-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau-17tv-tren-website-Ban-lam-nghiep.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm