Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU FMCRP 117550-CS QCBS

Thứ năm, 04/03/2021 | 16:23 GMT+7

DALN Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS) thuộc dự án FMCR.

Tên Nhà thầu tư vấn trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn phát triển Việt Nam (Việt Nam).
Chi tiết xin xem ở đây.

Tệp đính kèm:

1. TB 202 KQLCNT gói VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm