Thứ năm, 06/05/2021

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS

2020-06-15 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhập hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản dồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế" - (VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS).   

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117558-CS-CQS

2020-06-09 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhập hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản dồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa" - (VN-CPMU-FMCRP-117558-CS-CQS).   

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS

2020-06-09 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh" - (VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS.   

Dự án FMCR: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thầu gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS

2020-05-11 00:00:00

Gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế" (Số tham khảo trong Kế hoạch mua sắm: VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS) được gia hạn thời gian đóng thầu đến trước 10 giờ 00 phút ngày 27/5/2020.   

Cán bộ viên chức và người lao động Ban QLDALN làm việc tại nhà từ 01-15/04/2020

2020-03-31 00:00:00

Theo công văn số 408/DALN-TCHC ngày 31/03/2020 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc xử lý công việc qua công nghệ thông tin để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, cán bộ viên chức và người lao động Ban QLDALN sẽ được bố trí sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/04/2020.   

Lịch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020

2019-12-25 00:00:00

Theo thông báo số 1877/TB-DALN-TCHC ngày 24/12/2019 của Ban QL các DALN về việc nghỉ Tết Canh Tý năm 2020: 1. Nghỉ Tết Dương lịch: 01 ngày (01/01/2020). 2. Nghỉ Tết Âm lịch năm 2020: 07 ngày (từ 23/01-29/01/2020)   

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2019

2019-08-28 00:00:00

Theo Thông báo 1133/TB-DALN-TCHC ngày 28/08/2019 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 02/09/2019 được thực hiện như sau: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban được nghỉ 01 ngày 02/09/2019 (thứ Hai).   

Thông báo kết luận giao ban tháng 07/2019

2019-08-12 00:00:00

Thông báo số 1047/TB-DALN-TCHC ngày 06/08/2019 về Kết luận của Trưởng ban Vũ Xuân Thôn tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 7, định hướng một số nhiệm vụ tháng 8/2019.