Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 02/2022

Thứ tư, 02/03/2022 | 10:13 GMT+7

DALN

TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 02/2022

Số liệu 31/01/2022

Số liệu 28/02/2022

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 01/2022)

1

Lượt truy cập

4,116,810

4,131,513

14,703

90.25%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn