Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117808-CS-CQS

Thứ sáu, 24/12/2021 | 19:21 GMT+7

DALN Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (Mã gói thầu: VNCPMU-FMCRP-117808-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR)

Tên Nhà thầu tư vấn trúng thầu: Liên danh: 
                                                - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học công nghệ Hải An

                                                – Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam
                                                – Công ty TNHH GCF Việt Nam  .
Chi tiết xin xem ở đây.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn