Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM: Kiểm toán báo cáo tài chính dự án năm 2022, 2023.

Thứ hai, 03/04/2023 | 16:58 GMT+7

DALN Ban quản lý dự án FMCR Trung ương - Ban quản lý dự án Lâm nghiệp mời các ứng viên hợp lệ bày tỏ sự quan tâm về cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Chi tiết như dưới đây:

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Tín dụng số: 6079–VN.

Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính dự án năm 2022, 2023.

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): FMCR-CPMU-TV06

  1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

            Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (năm 2022 và năm 2023) của dự án FMCR (bao gồm CPMU, PMU1 và 8 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) theo yêu cầu tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính. Năm 2023 dự án sẽ được ân hạn giải ngân thêm 04 tháng (đến ngày 30/4/2024) sau ngày đóng khoản vay vốn IDA là ngày 31/12/2023, đơn vị kiểm toán phải có trách nhiệm kiểm toán toàn bộ nguồn vốn giải ngân tính cho năm tài chính 2023 trong khoảng thời gian ân hạn giải ngân từ 31/12/2023 đến 30/4/2024 theo quy định. Số tháng công dự kiến là 87 tháng – người. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 16 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 05/2023.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT.

  1. Ban quản lý dự án FMCR Trung ương – Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm về cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.
  2. Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.
  3. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.
  4. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (viết tắt là CQS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu
  5. Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 04/4/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 19/4/2023 (trong giờ hành chính)
  7. Hồ sơ quan tâm của Tư vân phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 10 giờ 00 phút ngày 19/4/2023.

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương – Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Người nhận: Bùi Hồng Hà

Địa chỉ: Phòng 607, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, tòa nhà số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tel: 844-2437286193

Fax: 844-2437286193        

E-mail: cpmufmcr@gmail.com

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023                                                    

 

TUQ. TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 (đã ký)

Phạm Hồng Vích

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn