Thứ năm, 06/05/2021

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp:Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn giai đoạn 2014 - 2016 (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Thứ năm, 21/04/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 12/4/2016, Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn giai đoạn 2014 - 2016 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2019 (nhiệm kỳ 2014 - 2019).   

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Đời sống, Ban Nữ công, Ban Tài chính, Ban Thi đua, Ban Thể thao - Văn nghệ Công đoàn Ban cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công nhân, viên chức lao động trong các Tổ Công đoàn thuộc Ban.

 

Ông Phạm Hồng Vích - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị

 

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo sơ kết. Theo đó, giai đoạn 2014 - 2016 là giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ của Chủ tịch Công đoàn và nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn Ban. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Bộ, Công đoàn Ban đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ VI (2012 - 2014). Đại hội đã lựa chọn bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành Công đoàn Ban nhiệm kỳ VII (2014 - 2019) với 9 đồng chí; kiện toàn, ổn định, duy trì hoạt động của các Ban Công đoàn và các Tổ Công đoàn cơ sở trực thuộc bao gồm 05 Tổ với 130 người. Cùng với cấp Ủy, chính quyền phát động tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, đặc biệt là thi đua phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

 

Ông Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ban trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Trong bối cảnh giá cả hàng hóa vật tư nông lâm nghiệp, hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng nhanh ảnh hưởng nhiều tới suất đầu tư trồng rừng và các hạng mục khác của các dự án thuộc Ban, khủng hoảng kinh tế tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, viên chức, Ban Chấp hành Công đoàn Ban đã có nhiều thay đổi trong hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế, cùng lãnh đạo Ban tháo gỡ những thách thức, động viên cán bộ, viên chức khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VII, các công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động lớn mạnh luôn được đẩy mạnh; tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tham gia quản lý cơ quan đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và tham gia các hoạt động xã hội luôn được Công đoàn Ban đặc biệt quan tâm góp phần giúp đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Ông Vũ Quang Vinh - Trưởng Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ban trình bày trình bày công tác kiểm tra Công đoàn

trong giai đoạn 2014 - 2016

 

Các hoạt động giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Canh nông được các đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực thông qua các hoạt động như: Tọa đàm kỷ niệm, tổ chức các hội thi, các buổi nói chuyện chuyên đề, tham quan các di tích lịch sử, thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thăm các gia đình khó khăn và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Ban. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Ban, Giám đốc các dự án, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cho toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn học tập, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những hoạt động đó có ý nghĩa động viên tinh thần và giáo dục tư tưởng để mỗi cán bộ thấy rõ ý thức trách nhiệm của mình trước cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng công tác.

 

Các đại diện Tổ Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến giúp xây dựng Công đoàn Ban vững mạnh

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2019, Hội nghị đã thống nhất Công đoàn Ban cần thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức, đoàn viên Công đoàn nâng cao ý thức chính trị tư tưởng, nâng cao hiểu biết pháp luật, tích cực cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ nội dung, chủ đề thi đua của Công đoàn Bộ, Công đoàn Ban xây dựng thành phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của Ban, Công đoàn Ban tổ chức ký cam kết giao ước thi đua để 100% đoàn viên Công đoàn đăng ký hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

Chủ động phát huy hơn nữa thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tham gia giám sát quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, thực hiện chính sách với người lao động, hoạt động thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả. Phối hợp với lãnh đạo Ban, Giám đốc các dự án chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn. Chăm lo củng cố các Tổ Công đoàn ổn định và phù hợp với tình hình đặc điểm của từng dự án duy trì thường xuyên chế độ hội họp của các Tổ và Ban Chấp hành Công đoàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của mỗi đoàn viên Công đoàn, tạo điều kiện giúp đỡ, giáo dục làm cho tổ chức Công đoàn là chỗ dựa của quần chúng và là tổ chức chính trị vững mạnh của Đảng.

 

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã đạt được, khẳng định Công đoàn Ban là bộ phận không tách rời với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với cấp Ủy và chính quyền trong việc đề ra kế hoạch rõ ràng cho thực hiện công tác Công đoàn của Ban.

 

Đồng chí đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ, Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban cần tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sâu sắc hơn, triệt để hơn nữa; tiếp tục chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống cho Công đoàn viên sao cho chính đáng, thấu tình đạt lý, để làm tốt điều này đồng chí cho rằng, Công đoàn Ban cần phải phối hợp với chính quyền xây dựng tinh thần dân chủ trong cơ quan, phát huy vai trò làm chủ, phản biện các nhiệm vụ chuyên môn của Công đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn, Công đoàn Ban không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động như tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn, phong trào thi đua thu hút đông đảo người lao động tham gia làm cho tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. 

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thay mặt toàn thể Công đoàn viên và người lao động Ban phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, khẳng định Công đoàn Ban sẽ cố gắng phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết tổ chức thực hiện nghiêm túc để hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VII đã đề ra, Ban Chấp hành cùng các Công đoàn viên không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn đưa hoạt động Công đoàn Ban không ngừng phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 

Hội nghị tiến hành bầu các đồng chí Vũ Xuân Thôn, Phạm Hồng Vích, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Vũ Thắng và Nguyễn Trung Kiên (dự khuyết) là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thu Trang - CTV

 

     

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm