Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Các Kế hoạch và báo cáo chuyên đề - Hợp phần 3

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Hợp phần 3 – Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu chính của dự án là thiết lập hệ thống quản lý sinh thái tích hợp và hợp tác để bảo tồn và quản lý bền vững khu Dự trữ sinh quyển Lang Biang. Các thành quả của hợp phần này được trình bày trong các báo cáo chuyên đề.   

 

  1. Kế hoạch quản lý 5 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang
  2. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang
  3. Báo cáo tổng kết điều tra kinh tế xã hội tại các thôn mục tiêu
  4. Báo cáo cuối kỳ xây dựng chiến lược tiếp thị và thiết kế nhãn hiệu cho các sản phẩm của khu DTSQ Lang Biang
  5. Báo cáo cuối cùng khảo sát về đa dạng sinh học
  6. Báo cáo đánh giá dự án
  7. Báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện diễn đàn quản lý hợp tác trong KDTSQ Lang Biang
  8. Quản lý hợp tác ở KDTSQ Lang Biang
  9. Rà soát đồng quản lý và mô hình hợp tác ở VQG Bidoup - Núi Bà

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn