Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Định hướng chiến lược thủy lợi đến năm 2030 , tầm nhìn 2050

Thứ sáu, 24/11/2017 | 00:00 GMT+7

DALN Mới đây, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Định hướng chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”.   


Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, trong những năm gần đây ngành thủy lợi Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định.

 

Cụ thể, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành thủy lợi dần được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thủy lợi. Luật Thủy lợi đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017. Thêm vào đó, hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về thủy lợi từ trung ương đến địa phương không ngừng được củng cố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành. Cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhất là các công trình thủy lợi đầu mối lớn được đầu tư, góp phần tăng diện tích gieo trồng, tăng vụ, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, góp phần phòng chống lũ, úng, ngập, hạn hán và xâm nhập mặn.

 

Tuy nhiên ngành thủy lợi Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại và đối diện nhiều thách thức. Việc thực thi pháp luật thủy lợi chưa cao, cơ chế, chính sách chưa đi vào cuộc sống, thiếu chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích đầu tư, ứng dụng công nghệ. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành nước còn chồng chéo, chưa phân rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý khai thác.

 

Ông Phạm Hùng Cường, Chuyên gia cao cấp về tài nguyên nước, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đưa ra một số đề xuất khắc phục các khó khăn nêu trên góp phần định hướng phát triển thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phát triển thủy lợi đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế xã hội và môi trường cần chú trọng đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp có tưới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hoạt động thủy lợi trên nguyên tắc quản lý tổng hợp nguồn nước, thống nhất theo lưu vực sông và hệ thống thủy lợi; phục vụ đa mục tiêu, có tầm nhìn dài hạn. Thêm đó là đề xuất chuyển một số nội dung của hoạt động thủy lợi sang vận hành theo cơ chế thị trường...

 

Mục tiêu chung của hội thảo nhằm đề ra các giải pháp phát triển thủy lợi bền vững về tài chính trên cơ sở vận hành theo cơ chế thị trường, có sự tham gia của người dân và các thành phần kinh tế để đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp có tưới, tạo nguồn nước cho dân sinh, công nghiệp, dịch vụ...

(Theo TRẦN LONG - báo Nông nghiệp Việt Nam)

BBT

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn