Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Doanh nghiệp tham gia chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã

Thứ năm, 06/04/2023 | 17:18 GMT+7

DALN Sáng nay (6/4), tại TP.HCM, Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức Diễn đàn xuất nhập khẩu 2023 - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


Quang cảnh sự kiện.

Theo ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc VCCI-HCM, trong các FTA thế hệ mới luôn đặt ra các mục tiêu về phát triển bền vững, bao gồm cam kết thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế theo hướng góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai; Theo đuổi phát triển bền vững với phương châm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường là phụ thuộc lẫn nhau và củng cố lẫn nhau; Thúc đẩy sự tương hỗ lẫn nhau giữa các chính sách về thương mại và môi trường nhằm mục đích cho yêu cầu về phát triển bền vững.

Phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới bao gồm những vấn đề liên quan đến lao động như chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc, xóa bỏ hiệu quả lao động trẻ em, chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp; quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến môi trường như biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên rừng bền vững và thương mại lâm sản; quản lý nguồn tài nguyên sinh vật biển bền vững và sản phẩm nuôi trồng thủy sản; đa dạng sinh học…

Để thực thi các cam kết về đa dạng sinh học, doanh nghiệp cần có chiến lược, sáng kiến, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động và chiến dịch nâng cao nhận thức của người tiêu dùng nhằm ngăn chặn sự biến mất đa dạng sinh học.
Đồng thời, thực thi cam kết hướng tới giảm thiểu việc buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức và giám sát việc sử dụng và buôn bán trái phép động vật hoang dã.


Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu tại sự kiện.

Nhằm mục đích hỗ trợ triển khai những thực hành tốt về đạo đức doanh nghiệp, tăng cường vai trò lãnh đạo của khu vực tư nhân trong phòng, chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật, thể hiện thái hộ không khoan nhượng đối với hành vi buôn bán và tiêu thụ trái pháp luật động vật hoang dã thông qua các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, năm 2022, VCCI-HCM và WWF đã ký Biên bản ghi nhớ chiến lược nhằm cung cấp khung hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ ĐVHD.

Theo đó, VCCI-HCM đã thành lập Nhóm Đối tác Doanh nghiệp chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã nhằm thúc đẩy sự nhận thức và vai trò lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong chống buôn bán, tiêu thụ ĐVHD, đóng góp vào các nỗ lực của Việt Nam trong tiến trình xóa bỏ nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật, hướng đến đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Nhóm Đối tác Doanh nghiệp chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã còn tạo diễn đàn để doanh nghệp trao đổi, chia sẻ, cập nhật thông tin và kinh nghiệm trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã.


Bà Trần Thị Nam Hà - Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Trung ương, Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp phát biểu tại sự kiện.

Các doanh nghiệp tham gia Nhóm Đối tác Doanh nghiệp chống buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã sẽ cam kết không tham gia các hoạt động buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật; Ban hành các quy định nội bộ, chính sách thể hiện quan điểm “Nói KHÔNG” với buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã; Ủng hộ các hoạt động tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị cũng như khuyến khích khách hàng, đồng nghiệp, người thân, bạn bè và đối tác không ủng hộ việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Loan - Cán bộ Dự án, Tổ chức TRAFFIC International tại Việt Nam cho biết TRAFFIC luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và lồng ghép những hành động và cam kết mạnh mẽ chống lại việc buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã trong chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức và khuyến khích nhân viên doanh nghiệp hành động chống lại cuộc khủng hoảng buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã trên thế giới.

Giúp doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực xã hội hiện đại tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu các xu hướng toàn cầu; Cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin và tài liệu hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp hiểu và tuân thủ đúng các quy định của luật pháp về buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã…


Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT (MBFP) là chủ dự án, phối hợp với WWF, TRAFFIC và ENV thực hiện.

(Báo Nông nghiệp Việt - Thùy Dung, Tiến Dũng)
Phương Oanh

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn