Chủ Nhật, 03/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Dự án SNRM2: Thông báo mời bày tỏ quan tâm "Nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp"

Thứ hai, 06/09/2021 | 16:18 GMT+7

DALN Văn phòng Tư vấn Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (sau đây gọi là Dự án SNRM2) xin mời các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là các đơn vị) gửi Thư bày tỏ quan tâm đến thực hiện hợp phần nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững
THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
Nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp

Văn phòng Tư vấn Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (sau đây gọi là Dự án SNRM2) xin mời các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là các đơn vị) gửi Thư bày tỏ quan tâm đến thực hiện hợp phần nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp. Hợp đồng sẽ được ký kết giữa Văn phòng Tư vấn Dự án SNRM2 và đơn vị trúng thầu. Dự án áp dụng Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật 2017) và quy định mua sắm của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong triển khai đấu thầu.

A. Giới thiệu chung
Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững (Dự án SNRM2) do Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam tài trợ và được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Mục tiêu tổng quát của Dự án là “Tăng cường năng lực quốc gia để phát huy tối đa lợi ích từ các hệ sinh thái rừng thông qua việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững, REDD+ và bảo tồn đa dạng sinh học góp phần nâng cao sinh kế cho người dân địa phương và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”.

Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) đang vận hành Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng (TDDBR) theo Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017. Hệ thống này được phát triển bởi Dự án (đã kết thúc) FORMIS II, bao gồm ba hợp phần chính gồm Cơ sở dữ liệu (FRMS Database), Ứng dụng Web (FRMS Web) và Phần mềm cập nhật Diễn biến rừng (FRMS Desktop). Qua một số năm vận hành, Hệ thống còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, lỗi làm cho Hệ thống vận hành thiếu ổn định và gặp nhiều trục trặc. Bên cạnh đó, các địa phương trên cả nước đang thực hiện việc điều chỉnh, sáp nhập các đơn vị hành chính và Bộ NNPTNT cũng đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Các cơ sở pháp lý này yêu cầu Hệ thống TDDBR phải được cập nhật, nâng cấp và điều chỉnh các thông tin, số liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu. Cục Kiểm lâm đề nghị với sự tư vấn của Dự án SNRM2 các hạng mục kỹ thuật cần thực hiện để cải tiến và nâng cấp Hệ thống TDDBR.

Văn phòng tư vấn Dự án SNRM2 do Hiệp hội Công nghệ lâm nghiệp Nhật Bản (JAFTA) là tư vấn chính cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án. Dự án được triển khai từ tháng 05 năm 2021 đến tháng 03 năm 2025, tiếp nối các thành công của Dự án SNRM (2015 – 2021).

Một trong sáu đầu ra mong đợi của Dự án là Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp được cải tiến và nâng cấp, đáp ứng được quy mô của một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phù hợp với Luật Lâm nghiệp và các quy định hiện hành về theo dõi diễn biến rừng.

Đơn vị dịch vụ trúng thầu thực hiện hạng mục nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng sẽ thực hiện và bàn giao cho Dự án SNRM2 các sản phẩm dịch vụ dự kiến bao gồm:

1. Phần Cơ sở dữ liệu:
- Chỉnh sửa dữ liệu TDDBR toàn quốc phù hợp với Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT;
- Nâng cấp phiên bản Hệ quản trị PostgreSQL, cơ chế bảo mật và khả năng vận hành của CSDL;
- Rà soát và cập nhật dữ liệu ranh giới hành chính;
- Sửa lỗi (hình học, thuộc tính, ràng buộc) cho CSDL đã nâng cấp;
- Cải tiến, sửa lỗi, nâng cấp và hoàn thiện module đồng bộ.

2. Phần FRMS Web:
- Phát triển nền tảng WebGIS công nghệ mới;
- Phát triển một trang web tĩnh để đăng tải thông tin và dữ liệu rừng hàng năm;
- Phát triển công cụ để cấp tỉnh tự quản trị người dùng thuộc địa phương;
- Nâng cấp mã nguồn để sử dụng nguồn ảnh vệ tinh miễn phí;
- Nâng cấp mã nguồn để hiển thị dữ liệu dựa trên truy vấn;
- Nâng cấp các module lập bản đồ chuyên đề;
- Nâng cấp module xuất báo cáo ở phía máy chủ.

3. Phần FRMS Desktop:
- Nâng cấp các phần mềm và công cụ cần thiết (QGIS, PostgreSQL, FRMS Client, …);
- Cải tiến cơ chế bảo mật cho CSDL địa phương;
- Cải tiến, bổ sung thành phần chức năng xác thực dữ liệu;
- Nâng cấp mã nguồn quản lý lịch sử lô rừng;
- Chỉnh sửa và nâng cấp mã nguồn phần tự sinh mã lô và sao chép thuộc tính;
- Phát triển các chức năng hỗ trợ người dùng cơ bản;
- Chỉnh sửa hoặc nâng cấp mã nguồn về kiểm tra dữ liệu nhập vào;
- Phát triển chức năng tự động lập bản đồ hiện trạng rừng các cấp;
- Cải tiến, sửa lỗi, nâng cấp và hoàn thiện module xuất báo cáo;
- Cải tiến, sửa lỗi, nâng cấp và hoàn thiện module đồng bộ;

4. Phần FRMS Mobile:
- Phát triển chức năng khảo sát dạng đường;
- Phát triển chức năng tự động lưu dữ liệu không gian;
- Phát triển module chụp ảnh tích hợp.
Các hạng mục trên đều thực hiện, thi công theo thiết kế của Dự án SNRM2 trên cơ sở đề nghị của TCLN/Cục Kiểm lâm. Mỗi hạng mục trên đều phải kèm theo tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt nêu rõ các bước thực hiện và nguồn phần mềm, mã nguồn được sử dụng.

B. Bày tỏ nguyện vọng quan tâm và dự thầu

Các đơn vị quan tâm có thể gửi Thư bày tỏ quan tâm về Văn phòng tư vấn Dự án SNRM2 trước ngày 10 tháng 09 năm 2021. Thư bày tỏ quan tâm cần kèm theo các tài liệu chứng minh về năng lực để có thể đáp ứng các yêu cầu đề ra. Trong trường hợp dự thầu liên danh, một nhà thầu đại diện sẽ được chỉ định là Đối tác chính ký kết hợp đồng với Văn phòng tư vấn Dự án SNRM2.

Dựa trên thư bày tỏ quan tâm, Văn phòng tư vấn Dự án SNRM2 sẽ đánh giá và lựa chọn vào danh sách rút gọn bao gồm tối thiểu 3 ứng viên để mời tham dự thầu, nếu có đủ số đơn vị ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện nêu ra trong Thư mời bày tỏ quan tâm này. Thư mời thầu và hướng dẫn dự thầu dự kiến sẽ được gửi đến các đơn vị được mời dự thầu vào khoảng giữa tháng 09 năm 2021. Hạn nộp hồ sơ dự thầu dự kiến vào cuối tháng 09 năm 2021.

C. Tiêu chí lựa chọn các đơn vị vào danh sách rút gọn
Các yêu cầu bắt buộc gồm có:
1. Đơn vị quan tâm thực hiện dịch vụ phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và lĩnh vực lâm nghiệp (nghiên cứu, điều tra, quy hoạch rừng, theo dõi diễn biến rừng, kiểm lâm). Đã thực hiện thành công tối thiểu 03 hợp đồng phát triển phần mềm cho lĩnh vực lâm nghiệp bằng các ngôn ngữ lập trình liên quan nêu trên;

2. Ít nhất có 5 chuyên gia có bằng cử nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin có kinh nghiệm 3 năm trở lên; ít nhất có 5 chuyên gia có bằng cử nhân lâm nghiệp trở lên;

3. Đơn vị quan tâm thực hiện dịch vụ phải có cán bộ quản lý có chuyên môn phát triển phần mềm tối thiểu phải có bằng thạc sỹ về CNTT, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển và quản lý phần mềm và có kiến thức sâu sắc về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

4. Các đơn vị có các nguồn tham khảo đáng tin cậy từ các dự án phát triển ứng dụng, các dự án lâm nghiệp có quy mô và bản chất tương tự.

Các ưu tiên khi xem xét hồ sơ:
1. Kinh nghiệm và nguồn tham khảo về việc phát triển các hệ thống có đặc tính tương tự;
2. Kinh nghiệm và tham khảo về hợp tác với các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong phát triển phần mềm và trong lĩnh vực lâm nghiệp;
3. Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phần mềm và/ hoặc có kinh nghiệm thực hiện các dự án lâm nghiệp liên quan đến hệ thống lâm nghiệp, kiểm lâm cấp trung ương và địa phương;
4. Có nhiều chuyên gia tham gia phát triển phần mềm và lâm nghiệp được đào tạo tại nước ngoài có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu tối thiểu;
5. Ưu tiên các đơn vị có đủ cán bộ cơ hữu nêu trên hoặc các đơn vị đã có các hoạt động hợp tác liên danh trong phát triển phần mềm các lĩnh vực lâm nghiệp và liên quan.

D. Hồ sơ bày tỏ nguyện vọng quan tâm bằng Tiếng Việt gồm có:

1. Thư bày tỏ quan tâm
2. Mô tả ngắn về kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn với các cơ quan/đơn vị liên quan trong các dự án Phát triển phần mềm và dự án lâm nghiệp.
3. Các khách hàng liên quan trong 5 năm trở lại đây.
4. Danh sách lựa chọn 3 tham khảo về các dự án phát triển phần mềm và dự án lâm nghiệp đã thực hiện có quy mô và bản chất tương tự với dự án dự thầu trong vòng 5 năm trở lại đây (Văn phòng tư vấn có thể liên hệ để xác nhận thông tin).
5. Lý lịch công tác của các thành viên thực hiện dịch vụ tư vấn.
6. Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.
7. Bản sao công chứng Đăng ký mã số thuế và các tài liệu chứng minh không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý thuế.
8. Bản sao công chứng Báo cáo tài chính của đơn vị trong 2 năm gần nhất.
9. Trường hợp tham gia với tư cách liên danh, cần kèm theo thư cam kết liên danh dự thầu trong đó chỉ định rõ đơn vị đại diện Liên danh ký kết hợp đồng với Văn phòng tư vấn.
(Trong trường hợp dự thầu liên danh, ứng viên dự thầu sẽ phải nộp toàn bộ các chứng từ trên theo yêu cầu đối với từng nhà thầu phụ).

Thời hạn chót để Văn phòng tư vấn Dự án SNRM2 nhận Thư bày tỏ quan tâm qua thư điện tử (định dạng PDF) là 17h00 ngày 10 tháng 09 năm 2021. Hồ sơ bày tỏ quan tâm cần được gửi về địa chỉ sau:

Văn phòng tư vấn Dự án Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2)
Phòng 608, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Email: thanh.dbpfms@gmail.com
Người nhận: Ông Nguyễn Văn Thanh – Điều phối viên Hợp phần TDDBR
Chỉ những nhà thầu được lựa chọn vào danh sách rút gọn sẽ được mời tham dự các giai đoạn tiếp theo của quy trình đấu thầu.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn