Chủ Nhật, 03/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 09/12/2021 | 16:48 GMT+7

DALN Ngày 09/12/2021, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cùng các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc đã tham gia Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với đầu cầu chính tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến đảm bảo tuân thủ nguyên tắc chống dịch

Tại hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và Quy định mới số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW. Để nhanh chóng đưa tinh thần, chủ trương của Đại hội XIII thâm nhập sâu rộng, được cụ thể hóa trong cuộc sống tạo ra sự chuyển biến tích cực trong xã hội, Bộ Chính trị đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung chính, những điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng như Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị Trung ương và địa phương, các tham luận đã cung cấp nhiều thông tin, cách làm hay sáng tạo và áp dụng hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW trên thực tiễn phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương.

Hội nghị lần này là bước triển khai quan trọng, cần thiết nhằm quán triệt thống nhất và nâng cao về nhận thức, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để các đơn vị, địa phương nắm vững để xây dựng các Chương trình, Kế hoạch hành động. Với việc Quy định số 37-QĐ/TW có hiệu lực, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho từng đơn vị, cơ quan, địa phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã sớm ban hành Văn bản Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 về Hướng dẫn thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW đã tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho các cấp Ủy đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất hiệu quả và sớm đưa các Kết luận, Quy định của Trung ương vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ vào Kết luận, Quy định của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình và phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Sơn Lâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn