Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội nghị tổng kết thực hiện dự án năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 của dự án "Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững - SNRM 2” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Thứ năm, 07/03/2024 | 11:05 GMT+7

DALN Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về lĩnh vực lâm nghiệp, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững-SNRM2” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại được thực hiện tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai. Ngày 27 tháng 2 năm 2024 tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sưn La, được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Dự án “Tăng cường Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” (SNRM 2) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện dự án năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

         Tham dự Hội nghị gồm có: Ông Vũ Văn Hưng, Phó trưởng ban, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc dự án SNRM2 Trung ương; ông Hiroki Miyazono - Cố vấn cấp cao Văn phòng JICA Tokyo, các đại biểu đại diện cho Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Ban quản lý dự án SNRM2 Trung ương cùng các tỉnh vùng dự án; Văn phòng chuyên gia dự án SNRM2; đại diện đơn vị chủ rừng tại các tỉnh và các tư vấn, đơn vị liên quan.


Ông Vũ Văn Hưng - Phó trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án SNRM2 Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Ông Hiroki Miyazono - Cố vấn cấp cao của Cơ quan hợp tác quốc tế JICA phát biểu chào mừng Hội nghị


Ông Phạm Vũ Thắng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án SNRM2 Trung ương trình bày Tổng quan về Dự án SNRM2 và Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2023 trước toàn thể Hội nghị

 

Ông Baku Takahashi - Cố vấn trưởng Dự án SNRM2 trình bày kế hoạch Tổng thể dự án, kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2024 và bổ sung các chỉ số giám sát trong Ma trận thiết kế dự án

       Sau gần 3 năm thực hiện, Dự án SNRM2 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thay mặt Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đánh giá cao sự giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cả về ngân sách, nhân lực và ghi nhận những nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng dự án Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dự án SNRM2 các cấp trong công tác triển khai thực hiện Dự án thời gian qua

        Sau khi nghe các báo cáo về tiến độ thực hiện và kết quả đã đạt được của Dự án SNRM2 trong năm 2023, Ông Vũ Văn Hưng - Phó trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã chủ trì phần Tham luận của Hội nghị, mời các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

         Kết luận phần tham luận của Hội nghị, Ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án SNRM2 Trung ương đánh giá rất cao các bài trình bày và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Ông Vũ Văn Hưng cũng chỉ đạo trước hội nghị một số nội dung hoạt động Dự án cần triển khai trong thời gian tiếp theo:

         Ban Quản lý dự án SNRM2 Trung ương phối hợp với Văn phòng chuyên gia dự án, tổ chức tham vấn các đơn vị thuộc dự án xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động theo thứ tự ưu tiên đưa vào kế hoạch năm 2024 đảm bảo cân đối nguồn lực, bám sát các nội dung trong Văn kiện dự án để xây dựng linh hoạt, khả thi và đảm bảo phù hợp với thực tiễn, sớm xây dựng đề xuất dự án mới (SNRM3) trình JICA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét phê duyệt.

          Ban quản lý dự án SNRM2 các cấp phối hợp với văn phòng chuyên gia, tư vấn dự án và các đơn vị hưởng lợi để nghiệm thu, bàn giao kết quả dự án theo hướng làm đến đâu nghiệm thu, bàn giao kết quả tới đó, hoàn thành công tác quyết toán vốn đối ứng hàng năm để chuẩn bị cho công tác quyết toán vốn toàn dự án khi dự án kết thúc; phối hợp với Văn phòng chuyên gia, tư vấn dự án và các đơn vị liên quan quản lý sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn của Dự án, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, nguồn kinh phí đã được phê duyệt và có sự gắn kết chặt chẽ trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án tại các cấp. Nếu có bất cứ vướng mắc cần báo cáo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Nhà tài trợ JICA và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý theo quy định.

           Đề nghị Văn phòng chuyên gia kết nối các nguồn lực khác, bao gồm Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) của Đại sứ quán Nhật Bản để tăng nguồn đầu tư cho các hoạt động của Dự án, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông của dự án để tuyên truyền các bài học kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả, góp phần nhân rộng mô hình đã được chứng minh để các địa phương, các dự án khác cùng triển khai, đóng góp vào cải thiện kinh tế xã hội cho địa phương như mục tiêu đã được cam kết trong Văn kiện của dự án.
         CTV
         Vũ Thị Huyền Trang

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn