Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Kết luận Giao ban tháng 12/2011 và định hướng công tác tháng 01/2012

Thứ hai, 23/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN  QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

────────

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

────────────────

Số:            10   /TB-DALN-TCHC

Hà Nội, ngày  04  tháng  01  năm 2012

THÔNG BÁO
 
Kết luận của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12/2011 và định hướng công tác tháng 01/2012
_________________________________ 
 
Ngày 03/01/2012, Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức họp giao ban thường kỳ, nhằm kiểm điểm công tác tháng 12 và định hướng triển khai nhiệm vụ tháng 01/2012.
-Tham dự cuộc họp có:Lãnh đạo ban, Giám đốc các dự án, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ; Vắng đi công tác: Đồng chí Trần Văn Luật- Phó trưởng ban; các Phó trưởng phòng: Trần Trung Hậu, Phạm Đức Huân và Nguyễn Văn Ngọc
-Nội dung họp:Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 và định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 01/2012.
Sau khi nghe các Phòng nghiệp vụ/Giám đốc các dự án báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2012, các đồng chí tham dự họp đã thảo luận và Trưởng Ban thống nhất kết luận một số công việc tháng 01/2012 như sau:
 
A. Nhiệm vụ chung
- Tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị tổng kết năm và hội nghị cán bộ viên chức năm 2011
- Chăm lo tết nguyên đán cho cán bộ viên chức của Ban
- Các dự án/văn phòng Ban cần lưu ý: Khẩn trương rà soát lại công việc còn tồn đọng và tiến hành khóa sổ kế toán báo cáo công tác tài chính năm 2011 chậm nhất ngày 20/01/2012. Lập báo cáo quyết toán năm 2011 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thẩm định phê duyệt quyết toán năm 2011 trong thời gian tới
 
B. Nhiệm vụ cụ thể các phòng nghiệp vụ      
 
1. Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật
- Tiếp tục là đầu mối phối hợp với các dự án, các phòng tư liệu hóa các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của KfW đã được ban hành
- Thông báo kế hoạch năm 2012 cho các dự án trực thuộc
- Tiếp tục là đầu mối phối hợp với các dự án xây dựng hướng dẫn quy trình đấu thầu, mua sắm của 02 nhà tài trợ KfW và WB.
- Chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ/dự án và Công Đoàn Ban để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012.
 
2. Phòng Tổ chức, Hành chính
- Tiếp tục hoàn thiện việc đảm bảo điện thoại, Internet, gửi xe ô tô, Mô tô, bảng số và chức danh cán bộ của các phòng làm việc
- Đồng ý giao Phòng TCHC tìm người thuê dọn vệ sinh hành lang 3 tầng: 4,5,6 và cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm từ tầng 6 xuống tầng 1 để nơi làm việc đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong thời gian chưa có Ban quản lý tòa nhà
- Khẩn trương tổng hợp tiếp thu các ý kiến của các phòng nhiệp vụ/dự án về sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ và tham mưu trình Lãnh đạo Ban ban hành Quyết định sửa đổi quy chế nội bộ của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- Tổng hợp và tham mưu trưởng Ban làm các thủ tục khen thưởng theo thẩm quyển và báo cáo Bộ về công tác thi đua khen thưởng của Ban năm 2011 đúng thời gian quy định
- Chuẩn bị các điều kiện để Tổng kết cơ quan và Hội nghị viên chức của Ban vào ngày 17/01/2012 (tức ngày 24 tháng 12 âm lịch năm Tân Mão): Như địa điểm, giấy mời, chương trình…              
- Làm các thủ tục thông báo, chuyển địa điểm, chuyển Bảo hiểm xã hội, đăng ký thuế, dân quân tự vệ …từ quận Hai Bà Trưng về quân Tây Hồ
- Tiếp tục kiểm tra và rà soát lại việc bố trí các phòng làm việc của các dự án tham mưu trình Trưởng Ban xem xét…để bố trí thêm diện tích cho những dự án/phòng quá chật hẹp (nếu chưa hợp lý)
 
3.Phòng Quản lý Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án 
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và cử cán bộ theo dõi công tác  chuẩn bị xây dựng mới.
- Tiếp tục đề xuất ý tưởng về dự án mới nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;
-Chủ trì phối hợp với các dự án có liên quan xây dựng và trình Trưởng ban cơ chế quản lý Tư vấn độc lập cho các dự án trong thời gian tới
 
4.  Phòng Tài chính, Kế toán
- Tiếp tục rà soát một số công việc còn tồn tại, cần thực hiện sau khi Bộ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao tài sản các dự án;
- Kiểm kê tài sản của toàn Ban sau khi di chuyển,để nắm lại các tài sản thất lạc, bị mất, cho mượn, thanh lý….
-Làm các thủ tục để thanh lý Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng với Công Ty Tuấn Kiệt; Xử lý những tồn tại về thuê kho với Công ty Tuấn Kiệt.
- Chủ trì phối hợp với Phòng TCHC trình Trưởng Ban kế hoạch, nội dung và dự toán kinh phí để tổ chức lớp Văn thư, lưu trữ và soạn thảo van bản cho cán bộ của Ban và thực hiện vào sau tết nguyên đán Nhâm Thìn
- Chuẩn bị dự toán, kinh phí trình Trưởng Ban phê duyệt…phối hợp với phòng TCHC chuẩn bị hội nghị tổng kết cơ quan và hội nghị cán bộ viên chức năm 2011
- Chủ trì chuẩn bị chăm lo quà tết cho cán bộ viên chức và cán bộ hưu trí của Ban để trao vào ngày tổng kết năm 2011
 
C. Nhiệm vụ cụ thể của các dự án
1. Nhóm các dự án kết thúc:Các dự án: ADB1; KfW3 pha 2; Hậu dự án KfW1- Các Biện pháp đào tạo:Thực hiện nghiêm túc ý kiến xử lý tài sản của dự án kết thúc của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để  thực hiện…
 
2.  Nhóm các dự án đang triển khai thực hiện:
- Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch năm 2012;
- Tổ tham gia xây dựng Dự án JICA 2 chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham gia xây dựng và hoàn thành báo cáo khả thi dự án JICA2.
 
D. Một số nhiệm vụ khác
Phòng TCHC phối hợp với Đoàn TNCSHCM chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị tổng kết (thời gian khoảng 1 giờ) trước khi Hội nghị chính thức
 Trên đây là kết luận của Trưởng Ban tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12 và định hướng công tác chỉ đạo tháng 01/2012. Các Phòng nghiệp vụ/ Giám đốc dự án và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
Đinh Đức Thuận

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn