Thứ hai, 05/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

Danh sách các CTV gửi bài tháng 11/2013

Thứ ba, 10/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
 
 
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN TRANG WEB
Gửi tin bài tháng 11/2013
 

 TT

Họ và tên

Phòng/Dự án

Ngày gửi

Số lượng

1

Nguyễn Trung Kiên

KfW4

01/11

01

2

Nguyễn Lê Hùng

ICMP/CCCEP

01/11

01

3

Phạm Thế Thắng

KfW7

05/11

01

4

Trần Đình Khoa

KfW6

11/11

01

5

Vũ Đình Thắng

FLITCH

11/11

25/11

01

01

6

Nguyễn Minh Trung

ICMP/CCCEP

11/11

21/11

27/11

28/11

01

01

01

01

7

Nguyễn Thu Trang

Tổ chức-Hành chính

13/11

01

8

Trần Thị Phương Nhi

FPP

22/11

01

9

Vũ Thị Cẩm Vân

WB3

 

0

10

Trần Thị Mai Dung

Kế hoạch - Kỹ thuật

 

0

11

Nguyễn Hữu Hiền

Tài chính-Kế toán

 

0

12

Từ Thị Hồng

PACSA2

 

0

13

Nguyễn Hoàng Chung

JICA2

 

0

Tổng số

12

 
                            Trưởng phòng                                            Người lập
 
                               (đã ký)                                                        (đã ký)
 
                         Nguyễn Văn Sơn                               Nguyễn Thị Thanh Hợp

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn