Chủ Nhật, 09/05/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Gói thầu mua xe ô tô cho dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2-KfW8

Thứ tư, 20/06/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp – Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 (KfW8) thông báo mời thầu Gói thầu (Số hiệu: 03HH-KfW8-CPMU) “Mua xe ô tô cho Ban quản lý dự án KfW8 các cấp và Văn phòng tư vấn”.   

Gói thầu có nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô cho dự án

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 620.000 Euro

- Nội dung chính của gói thầu: Mua xe ô tô cho Ban quản lý dự án KfW8 các cấp và Văn phòng tư vấn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án: Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 (KfW8).

3. Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại KfW.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 603, nhà số 02, Khu liên cơ, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

              ĐT: +84 24 3728 6237     Fax: +84 24 3728 6236

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.200.000 đồng Việt Nam.

9. Bảo đảm dự thầu: 9.000 Euro hoặc 225.000.000 đồng Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 10 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

 

Hồ sơ mời thầu tải ở đây: bản tiếng Việt, bản tiếng Anh

Tệp đính kèm:

1. HSMT-MUA-OTO.pdf

2. CAR-PROCUREMENT--1-.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm