Thứ bảy, 16/10/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 01/2021

Thứ hai, 01/02/2021 | 08:40 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 01/2021

Số liệu 31/12/2020

Số liệu 31/01/2021

Lượng truy cập trong kỳ

%
(so cùng kỳ 12/2020)

1

Lượt truy cập

3,887,579

3,920,078

32,499

87.24%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm